top of page
  • Writer's pictureKati Vastamäki

Pilkun paikka hukassa? Ota haltuun tärkeimmät pilkkusäännöt

Updated: Apr 14, 2021


Ota haltuun tärkeimmät pilkkusäännöt. Kielioppi ja kielenhuolto ovat aiheina Kidekoulun koulutuksissa.

Käsi ylös, jos et ole koskaan käyttänyt hakukonetta selvittääksesi, tarvitaanko pilkkua vai ei! Pilkku on suomen kielessä yleinen ja varmaankin ongelmallisin välimerkki. Esittelemme tässä tekstissä tärkeimmät, helpot pilkkusäännöt, jotka jokaisen kannattaa opetella.


Jos nimittäin haluat antaa tekstillä huolitellun vaikutelman, pilkkujen on hyvä olla paikallaan. Pilkkuvirheellä voi kuitenkin olla jopa dramaattisia seurauksia.


Moni muistaa koulusta Armoa ei, Siperiaan! -esimerkin. Lauseen merkitys on aivan toinen, jos pilkku siirtyy ei-sanan eteen: Armoa, ei Siperiaan! Pahimmillaan väärässä paikassa oleva pilkku voi siis aiheuttaa sen, että kirjoittajan alkuperäinen ajatus kääntyykin tekstissä päinvastoin.


Yksittäiset pilkkuvirheet eivät toki kaada maailmaa, mutta tekstin oikeakielisyydellä on usein merkitystä uskottavuuden kannalta. Siksi kannattaa opetella käyttämään pilkkuja sääntöjen mukaan ja selkiyttämään niillä tekstin rakennetta. Juuri sehän on pilkkujen ja pilkkusääntöjen tarkoitus: tehdä tekstistä helpommin ymmärrettävää.


Opettele nämä pilkkusäännöt


Pilkkusääntöjä on paljon, mutta saat tekstisi jo ihan hyvälle mallille, kun otat haltuun nämä helpot pilkkusäännöt: pilkkua käytetään erottamaan virkkeen eri lauseet, rinnasteiset lauseenosat ja irralliset lauseen osat toisistaan.


1. Virkkeen eri lauseet erotetaan toisistaan pilkulla

Kaikkein tärkein pilkkusääntö on, että virkkeessä olevat lauseet pitää erottaa toisistaan pilkulla. Sääntö koskee sekä päälauseita että sivulauseita. Käydään seuraavaksi esimerkkien avulla läpi, miten sääntöä sovelletaan.


Kaksi päälausetta

Kun peräkkäiset päälauseet ovat itsenäisiä eli rakenteeltaan kokonaisia ja niitä yhdistää jokin rinnastuskonjunktio, niiden väliin tulee pilkku:


Parasta keväässä on muuttolintujen saapuminen, ja suurin osa niistä onkin jo matkalla.

Viime vuonna kurkien päämuutto oli myöhässä, eikä se osunut lomalleni.

Vieläkö vanha lintutorni on paikallaan, vai pitääkö meidän suunnata kevätretki muualle?


Rinnastuskonjunktiot ovat: ja, sekä, sekä–että, -kä, eli, tai, joko–tai, vai, mutta, vaan ja sillä. Jos rinnastuskonjunktiota ei ole, päälauseet on syytä kirjoittaa omiksi virkkeikseen.


Päälause ja sivulause

Päälauseen ja sivulauseen väliin tulee aina pilkku. Sivulauseen tunnistat useimmiten siitä, että se täydentää päälausetta eikä voisi esiintyä yksinään, päälauseesta irrallaan.

Päälause voi tulla ennen sivulausetta:

Ensimmäisiä muuttajia ovat haahkat, jotka pesivät meren saaristossa.


Päälause voi tulla sivulauseen jälkeen:

Kun haahkat muuttavat, ne kerääntyvät ruokailemaan rannikon tuntumaan.


Sivulause voi katkaista päälauseen:

Suurin haahkaparvi, jonka olen nähnyt, oli lähes tuhat yksilöä. Tällaisten kiilalauseiden käyttöä en tosin suosittele.


Päälause voi olla sivulauseiden keskellä:

Vaikka linnut lähtisivät hyvässä säässä, sade voi keskeyttää muuton, koska se heikentää näköyhteyttä parven muihin jäseniin.


Sivulause voi olla kysyvä:

En tiedä, kuinka tarkasti lintujen muuttoreitit tunnetaan. Huomaa tässä esimerkissä, että virke ei pääty kysymysmerkkiin, koska kysymys on vain sivulauseessa.


Alisteiset sivulauseet

Virkkeessä voi olla useita alisteisia sivulauseita:

Tutkimukset ovat osoittaneet, että kun ihmiset juttelevat videoyhteyden avulla, suora katsekontakti aiheuttaa positiivisen tunnereaktion.

Ota haltuun tärkeimmät pilkkusäännöt. Kielioppi ja kielenhuolto ovat aiheina Kidekoulun koulutuksissa.

2. Rinnasteiset lauseenosat erotetaan pilkulla toisistaan


Pilkkua käytetään rinnasteisten lauseen osien välissä, jos niitä ei yhdistä jokin rinnastuskonjunktio:


Yrityksen toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Anselmi Airola korosti matematiikan osaamista.

Matematiikan lisäksi minua kiinnostavat myös kemia, fysiikka, tähtitiede sekä lääketiede.

Matematiikka on luonteeltaan teoreettista, systemaattista ja kumulatiivista.

Onko opettajan tärkein ominaisuus mielestäsi innostavuus, perusteellisuus vai kärsivällisyys?


3. Irralliset lisät erotetaan pilkulla muusta virkkeestä


Irrallisia lisiä voivat olla esimerkiksi puhuttelut, huudahdukset, täsmennykset ja selitykset:


Kutsumme sinut, hyvä asiakkaamme, juhlistamaan merkkipäivää kanssamme.

Maija, lähettäisitkö kutsun myös Mikalle.

Meitä, erityisesti meistä nuorimpia, vaivaa keskittymiskyvyn puute.

Kirjan toinen, uudistettu painos ilmestyy keväällä.

Monet koirarodut, kuten saksanpaimenkoira, mopsi ja shar pei, kärsivät terveysongelmista.


Lupasin jo aiemmin, että näiden kolmen yksinkertaisen pilkkusäännön opettelelulla pötkit jo pitkälle. Jos haluat kuitenkin tietää pilkuista lisää, tutustu Kielitoimiston ohjepankin ohjeisiin. Ja silloinkin, kun vihaat pilkkusääntöjä, muista, että ne ovat tarpeellisia tuomaan tekstiin selkeyttä ja luomaan sinusta luotettavaa ja ammattitaitoista mielikuvaa.Haluatko oppia lisää pilkuista tai palauttaa mieleen muita keskeisiä kielioppisääntöjä? Tule Kieliasu kuntoon -webinaariimme ti 4.5.2021! Koulutus on osa kirjoitusviestinnän tehokoulutusten sarjaa, jonka pidämme touko–kesäkuussa. Lue lisää >>>> täällä

Ota haltuun tärkeimmät pilkkusäännöt. Kielioppi ja kielenhuolto ovat aiheina Kidekoulun koulutuksissa.

18,664 views0 comments

Comments


bottom of page