top of page

Luuletko, että kiire estää asiantuntijoita kirjoittamasta? Taklaa aidot ongelmat tekosyyn takana

Updated: Jan 2, 2020


kirjoittaminen, blogiteksti, kirjoituskoulutus, kirjoittajakoulutus, blogi

Vetoavatko organisaatiosi asiantuntijat aina ajanpuutteeseen, kun pyydät heiltä artikkelia tai blogitekstiä? He saattavat itsekin ajatella, että aika ei riitä kirjoittamiseen, vaikka haluja olisi.


Tosiasiassa kiire ei kuitenkaan usein ole tärkein tai edes todellinen syy siihen, miksi tekstejä ei synny. Sen sijaan taustalla voi olla pelkoja, epävarmuutta, motivaation puutetta tai priorisoinnin ja itsensä johtamisen ongelmia.


Monen kalenteri on täynnä, mutta asiantuntijat saavat kuitenkin monesti itse päättää ajankäytöstään. Siksi väitän, että useimmissa tapauksissa kirjoittamiselle on mahdollista löytää aikaa, jos vain on tahtoa. Kerron nyt, mitkä ovat todellisia syitä sille, että kirjoittaminen jää väliin. Vinkkaan myös, miten saat nuo syyt väistymään.


Selkeytä tavoite


Ensimmäinen ongelma voi olla siinä, että asiantuntija ei ymmärrä, miksi esimerkiksi blogitekstejä kannattaisi kirjoittaa. Toisin sanoen tavoite on hänelle epäselvä. Organisaation blogilla pitää olla selkeä päämäärä, ja lisäksi asiantuntijan pitäisi löytää henkilökohtaisesti riittävän hyvä syy kirjoittamiseen.


Pidä siis huoli siitä, että blogin tavoite on kerrottu selkeästi ja riittävän konkreettisesti kirjoittajille. Jokainen yksittäinen teksti vie kohti tavoitetta, mutta kirjoittajan pitää ymmärtää, millä tavalla se tapahtuu.


kirjoittaminen, blogiteksti, kirjoituskoulutus, kirjoittajakoulutus, blogi

Henkilökohtaista tavoitetta voi etsiä esimerkiksi miettimällä, mikä on se perimmäinen syy, mikä kirjoittajaa työelämässä johtaa. Haluaako hän muuttaa maailmaa, auttaa muita ihmisiä tai levittää tietoa tärkeästä aiheesta?


Motiiveja voi pohtia vaikka porukalla, sillä yhdessä keskustellen saattaa kirkastua helpommin, miten juuri minun osaamisellani päästään kohti yhteistä päämäärää.


Hälvennä epävarmuus


Julkisten tekstien kirjoittaminen jännittää monia, ja usein huoli kiteytyy siihen, mitä muut ihmiset minusta ajattelevat. Asiantuntija voi olla epävarma siitä, riittääkö hänen ammattitaitonsa. Tai hän saattaa kuvitella, ettei löydä mitään sanottavaa.


Alkuvaiheessa jokaista mietityttää, millaisia reaktioita julkiset tekstit saavat aikaan muissa, sekä verkon ventovieraissa että tutuissa työkavereissa.


Epävarmuus hälvenee, kun asiantuntija tunnistaa oman osaamisensa ja sen arvon. Ammattitaidolleen on helppo sokeutua, kun samojen teemojen parissa työskentelee päivästä toiseen. Mutta kun oman kuplan sisältä astuu ulos, huomaa, että itselle ilmiselvät asiat eivät olekaan sitä muille.


Siksi on turha hautautua siihen ajatukseen, että sanottavaa ei löydy. Ohjaa asiantuntijat vaikkapa muistelemaan asiakkaiden kanssa käytyjä keskusteluja, ja auta huomaamaan, että lukijoita voi auttaa kertomalla jopa alan perusasioita.


Tekstien kirjoittamiselle ja julkaisemiselle pitää olla johdon ja työkavereiden tuki. Kun esimiehet näyttävät esimerkkiä omilla teksteillään ja kollegat kannustavat, kokemattomampikin tekijä rohkenee kirjoittamisen pariin.


Auta aiheiden löytämisessä


Usein tekstejä ei synny yksinkertaisesti siksi, että asiantuntijalla ei ole mitään käsitystä siitä, mistä hän voisi kirjoittaa. Työelämän teksteille on yleensä valmis formaatti, joka määrittelee yhtä lailla aiheen kuin muodonkin, mutta esimerkiksi blogitekstin kohdalla aihepiiri pitää ensin määritellä.


Organisaatiossa blogin aihepiirin määrittely kuuluu viestinnästä ja/tai markkinoinnista vastaavien kontolle, ja aiheiden pitää tavalla tai toisella kytkeytyä blogin tavoitteeseen. Huolehdi siitä, että aihepiiri on kirjoittajien tiedossa. Lisäksi asiantuntijoita voi auttaa alkuun valmiiden aiheiden listalla, josta voi halutessaan valita.


Parhaat tekstit syntyvät yleensä silloin, kun kirjoittaja on aidosti kiinnostunut aiheestaan. Innostus syttyy, kun autat kirjoittajia kartoittamaan omia vahvuuksiaan ja intohimojaan tai käyttämään erilaisia ideointitekniikoita.


Muista myös, että kokenutkin kirjoittaja voi olla blogitekstien edessä ymmällään, koska ei tiedä, mitä hyvältä tekstiltä odotetaan. Vaivaan auttaa vain se, että asiantuntijoille kerrotaan, kuinka taidokas blogiteksti rakennetaan.Haluatko saada asiantuntijat tuottamaan blogitekstejä? Tilaa kiitelty asiantuntijabloggaamisen työpajamme, missä osallistujat työstävät omaa aihettaan blogitekstiaihioksi.


401 views0 comments

Comments


bottom of page