top of page

Uskalla käyttää tavallista kieltä – selkeä teksti houkuttaa lukijoita

Updated: Jan 14, 2020


Selkeä teksti houkuttaa lukijoita, opettele siksi kirjoittamaan tavallista kieltä.

Työssäni toimittajana törmään usein siihen, että haastateltava toivoo sitaatteihinsa lisää kapulakielisyyttä. Haastattelussa olemme keskustelleet asioista aivan tavallisten ihmisten kielellä, mutta sitaatit palaavat tarkistuskierrokselta höystettynä termeillä kuten 'taho', 'toimija', 'jalkauttaminen' tai 'missio'.

Tämä johtuu siitä, että osa asiantuntijoista kiinnittää – todennäköisesti tiedostamattaan – huomiota ensisijaisesti siihen, millaisen vaikutelman sitaatti antaa sanojastaan tai teksti kirjoittajastaan. Selvästi kerrottu asia tuntuu liian paljaalta ja yksinkertaiselta, jopa vähän tyhmältä.

Jargonin ripottelulla toivotaan siis tekstiin lisää ammattimaisuuden vaikutelmaa. Tämä on inhimillistä, sillä kukapa meistä ei haluaisi antaa parasta mahdollista vaikutelmaa.

Resepti on kuitenkin väärä. Kapulakieliset termit saavat lukijan ensin hämilleen ja sitten kaikkoamaan.

Kuka on toimija, mitä ovat resurssit?

Kapulakielisten sanojen ongelma on niiden epämääräisyys. Kun tekstissä on täsmällisen sanan sijaan abstrakti käsite, lukijalle ei synny tarkkaa kuvaa sen merkityksestä.

Esimerkiksi sana 'toimija' on määritelmän mukaan ”toimiva henkilö tai yhteisö”, siis lähes kuka tai mikä tahansa. Toimijoista puhuminen jättää tekstiin ison kysymysmerkin: keitä nämä toimijat oikein ovat?

Toisaalta lukija saattaa tulkita sanan aivan toisin kuin kirjoittaja on ajatellut. Kirjoittaja on saattanut tarkoittaa akuutilla resurssipulalla kolmen työntekijän samanaikaista sairauslomaa, mutta lukijalle jää käsitys, että firman kassa on tyhjä.

Resurssi-sanalla kikkailemisen sijaan kannattaa kertoa suoraan, onko resurssipula rahan, ajan vai työvoiman puutetta.

Lisäksi tiuha epämääräisten sanojen viljely pudottaa lukijan kärryiltä. Jos kapulakieliset sanat vielä yhdistää ylipitkiin lauseisiin, tekstin kahlaa läpi vain se, jonka on aivan pakko. Vai kuinka monelle aukeaa ensilukemalta seuraava lause:

Työvoiman tarpeen kasvaessa yksityisen sektorin tarjoamien ulkomaisen työvoiman rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalveluiden tarjonta Suomessa näyttäisi olevan lisääntymässä, ja tämä lisääntyminen tarkoittaisi myös uusia vaatimuksia työ- ja elinkeinohallinnon työnantajapalveluiden piirissä.

Tee lukemisesta helppoa

Niin toimittajana kuin kirjoituskouluttajana olen ennen kaikkea lukijan asialla. Siksi jätän huomioimatta suuren osan niistä kapulakielisistä muutosehdotuksista, joita haastateltavat juttuihin toivovat.

Samalla haluan varmistaa, etten tee tekstin eteen turhaa työtä. Jos lukeminen on työlästä, lukija kaikkoaa jonkin kiireisemmän, hauskemman tai tärkeämmän pariin. Ja jos jokin on hukkaan heitettyä aikaa, niin lukematta jäävän tekstin kirjoittaminen.

Me olemme kaikki lukijoita. Millaista tekstiä itse haluat lukea keskellä kiireistä työpäivää, jossa tietoa tulvii joka kanavasta?

Pidä tämä mielessäsi kun seuraavan kerran kirjoitat. Kun teet lukemisesta helppoa, viestisi luetaan ja se vaikuttaa.

Ilmianna asiantuntija, jolla on taito kertoa omasta alastaan ja työstään selkeästi ja tavallisten ihmisten kielellä!

272 views0 comments

Comments


bottom of page