top of page

Lukijalähtöisen kirjoittamisen työpaja

Kide_kuvituskuva22_2048px.jpg

Mitä? 3,5 tunnin työpaja selkeiden ja ymmärrettävien tekstien kirjoittamisesta

Kenelle? Julkisen sektorin organisaatioiden ja yritysten asiantuntijoille, jotka kirjoittavat asiantuntemuksestaan verkko- ja asiakastekstejä. 

Hinta: 1 500–1850 e (+ alv 24 %)

Ovatko organisaatiosi asiantuntijat niin syvällä omassa osaamisessaan, että heidän vaikea kirjoittaa osaamisestaan muille selkeästi ja ymmärrettävästi? Vilisevätkö tekstit vaikeaselkoista jargonia ja pitkiä virkkeitä? Hukkuuko tekstin pointti lukuisten eri näkökulmien sekaan?

 

Lukijalähtöisen kirjoittamisen työpajassa nostetaan tekstien lukija jalustalle ja lähdetään rakentamaan tekstejä, jotka palvelevat lukijaa mahdollisimman hyvin. Osallistujat pääsevät kiteyttämään tekstien ydinviestejä ja nostamaan niitä teksteissä tärkeään rooliin. 

Harjoituksia oman organisaation teksteillä

 

Työpajassa käydään läpi organisaation omien tekstiesimerkkien avulla, millaiset tekstien piirteet helpottavat tai hankaloittavat viestin ymmärrettävyyttä. Osallistujat voivat työpajassa myös viilata omaa, aikaisemmin kirjoittamaansa tekstiä entistä lukijalähtöisemmäksi. 

 

Koulutuksen jälkeen osallistujat:

  • ymmärtävät, millainen merkitys lukijalähtöisellä kirjoittamisella on oman työkuormituksen, asiakakokemuksen ja/tai yhteiskunnallisen osallistumisen kannalta

  • palauttavat mieliin, kenelle kirjoittavat työssään tekstejä ja mitä lukijat teksteiltä odottavat

  • ovat havahtuneet siihen, että kapulakielisten termien ja pitkien virkkeiden viljeleminen ei edistä omaa tai organisaation asiaa 

  • tietävät, mitkä ovat yleisimmät selkeyteen ja ymmärrettävyyteen liittyvät ongelmat hänen organisaatiossaan tai hänen toimialallaan.

Ota yhteyttä!

Sanna Sevänen - 040 510 8003, sanna@kidekoulu.fi
bottom of page